Nové typy munzee – Kvíz a Motel

Od října 2013 přibyly do skupiny více či méně dlouhodobě obvyklých munzee další dva typy – Kvíz munzee a Motel munzee. Tak si je nyní trochu představíme.

KVÍZ MUNZEE

quiz_munzee

Tento typ může být aktivován na jakémkoliv z vašich klasických či virtuálních (mohou být jak publikované tak i undeployed) munzee. Tím vytvoříte kvízovou munzee, díky které položíte nálezci otázku a nabídnete mu 4 možné odpovědi, z nichž 1 je správná. Například rok stavby budovy, u které je munzee. Rok samozřejmě musí být zjistitelný na místě. Pokud hráč odpoví správně, dostane klasických 5 bodů za nález. Jestliže se splete, dostane další možnost, ale jeho bodový zisk klesne za špatnou odpověď o jeden bod. Pokud se splete opět, opět mu klesne bodový zisk. Nejméně pak při špatných odpovědích klesnou body až na 2.

Vytvoření je jednoduché. Kliknete na munzee, které chcete převést a na zelené liště pod záložkou covert najdete ikonu Quiz Munzee. Po kliknutí se vám otevře nabídka, kde zadáte otázku a pod ním další čtyři okna, kde zadáte odpovědi a tu správnou vpravo označíte. Nyní zbývá jen dole odeslat > Submit Question/Answers.

Vytvořené Kvíz munzee lze kdykoliv převést zpátky na munzee bez otázek.
Mystery, Premium, Social, NFC, Business a ostatní specialní munzee nelze převést na Kvíz munzee.

 

MOTEL MUNZEE

Motel Help Manual (1)

Tento nový typ vyžaduje nákup v munzee obchodě a zároveň mít aktivované Premium členství. Další omezení je, že hráč může publikovat jen 5 motelů za měsíc. Munzee motel také musí být minimálně 333 metrů od jiného munzee motelu. Za publikaci motelu dostane autor 20 bodů.

Pokud budete mít koupený motel, lze klasickou munzee pod záložkou admin převést na motel. Munzee může být již publikované i nemusí ale podmínka je, že NESMÍ MÍT ŽÁDNÝ NÁLEZ. Proč je jasné z dalšího popisu.

Motel munzee je trochu neobvyklý typ, oproti všem ostatním. Přináší totiž pasivní body za nález nejen svému zakladateli, ale i prvním pěti nálezcům. Když hráč publikuje motel, je k dispozici „5 pokojů“. Prvních pět nálezců tedy za svůj nález obdrží „pokoj“, přičemž systém sám vytvoří a publikuje pod motelovým munzee tomuto nálezci multiple munzee za tento pokoj. Pod jedním QR kodem se tedy bude skrývat munzee motelu a každého obsazeného pokoje. Autor munzee a prvních pět nálezců (kterým se vytvoří munzee) potom dostává body za každý nález, který nastane po jejich nálezu. Prvních 5 nálezců je také srovnáno pod sebou pyramidálně a ten kdo je výše dostavá body i za všechny, co jsou v pyramidě pod ním.

 

1. nálezce nalezne motel munzee za klasických 5 bodů, autor dostane 3 body a systém pro prvního nálezce založí munzee 1.pokoj. na místě jsou tedy od nynějška jakoby 2 munzee – motelové a jeden pokojový.

2. nálezce nalezne dvě munzee – motel munzee a 1.pokoj munzee a dostane tedy 10 bodů, autor motelu dostane 6 bodů ( 3 za motel a 3 za jeden podřízený pokoj) a první nálezce dostane 3 body za svůj pokoj. Systém pro druhého nálezce vytvoří druhý pokoj a od teď jsou na místě jakoby 3 munzee – motel a dva pokoje.

3. nálezce nalezne tedy 3 munzee – motel a dva pokoje a dostane 15 bodů. Autor motelu dostane 9 bodů ( 3 za motel, 3+3 za dva podřízené pokoje). První nálezce dostane 6 bodů ( 3 za pokoj a 3 za podřízený pokoj) a druhý nálezce 3 body za svůj pokoj. Systém vytvoří pro třetího nálezce další munzee pokoj. Takže na místě jsou 4 munzee.

4. nálezce nachází již 4 munzee – motel a tři pokoje a dostane 20 bodů. Autor motelu dostane 12 bodů, první nálezce 9, druhý nálezce 6, třetí nálezce 3 a čtvrtý nálezce dostane od systému munzee pokoj. Nyní je zde 5 munzee.

5. nálezce nachází 5 munzee za 25 bodů. Autor motelu dostane 15 bodů, první nálezce 12, druhý nálezce 9, třetí nálezce 6, čtvrtý nálezce 3 a pro pátého nálezce je vytvořeno munzee pátého pokoje. Od teď je na místě 6 munzee.

Tím je motel plně obsazen a od teď každý nález vypadá bodově stejně:

30 bodů pro nálezce

za plný motel autor dostane 30 bodů za každý nález

1.nálezce dostane 15, 2. nálezce 12, 3. nálezce 9, 4. nálezce 6 a 5. nálezce 3