Jak na odznak Dirty Dozen

Jak je známo, munzee je i sbírání různých virtuálních odznáčků za splnění úkolů v rámci snímání či publikace munzee. Jedním z nich je i Dirty Dozen, který si pro ujasnění představíme.

V Dirty Dozen máte za úkol pomocí bomby, kterou naleznete v aplikaci na spodní části mapy, „sestřelit“ – tj. snímnout přesně 12 virtuálních či virtuálmystery munzee. Je jedno jakou mají barvu, prostě virtuálky :).

Jako první předpoklad musíte mít kredit na bombu. Ten buď můžete obdržet v některých kolech klanových bitev jako odměnu, nebo se musí koupit.

Bomba jako taková má tu vlastnost, že po jejím spuštění se vám zalogují virtuálky v okruhu jedné míle, ale o maximálním počtu 100 ks.

Úkol tedy zní jasně: odpálit bombu tak, aby v okolí jedné míle bylo přesně 12 virtuálních munzee a aplikace je takto zalogovala. Nebojte, není to úplně naslepo a ani si bombu nevyplácáte na pouhých 12 kusů, když jinak byste ji použili na 100.

Po zmáčknutí ikonky bomby na mapě se vás totiž aplikace zeptá, jestli chcete opravdu použít bombu a také kolik virtuálních munzee se takto zaloguje. Pokud jich je 12, máte po starostech a potvrďte odpal.

dirtydozen

Pokud jich je víc než dvanáct, máte několik možností – zrušíte odpal a: můžete popocházením najít místo, kde jich 12 bude. Nebo můžete přespočetné munzee zalogovat ručně po jedné a vrátit se pak na bombu. Také můžete uprostřed houfu odpálit jednu bombu a okolí si vyčistit a malým přesunutím si najít okruh s 12 kousky – to samozřejmě předpokládá, že máte minimálně 2 bomby! Další možnost mě teď nenapadá :).

A teď k tomu „vyplácání“. Pokud se vám tedy podaří odpálit 12 kousků, dostanete odznáček a jeden bombový kredit se vám vrátí. Samozřejmě to platí jen pro první splnění odpalu 12. To jen pro jistotu, abyste nenabyli dojem, že pokáždé, když odpálíte 12 munzee, že se vám vrátí bomba :).

malý tip na závěr:na podzim a v zimě 2014 šlo lehce udělat Dirty Dozen například v Praze Troji, na ulici kousek nad hlavních vchodem do ZOO, tam kde je u chodníku morový sloup – tam šlo i jen popocházením nalézt místo se 12 kousky.
Nebo v Praze Stodůlky u vody – sesbírat pár přebytečných kousků a odpal. Prosím nekamenujte mě, kdyby už to na těchto místech nebylo tak jednoduché, časy a počty se mění ;).
Také by to mohlo jít mezi Karlínem a Vysočany, když se z Karlína začnete vzdalovat a ubydou virtuálky okolo Florence,
České Budějovice – náměstí,
Praha Žižkov – křižovatka ohrada,
Krůtovina kolem Chlumu u Plzně ….