Doplněk DrawQRzee

Doplněk DrawQRzee do prohlížeče

PO UPGRADU MUNZEE STRÁNEK DOPLNĚK DRAWQRZEE BOHUŽEL NEFUNGUJE

V tomto článku si představíme věc, bez které prostě „nemůžete“ existovat :). Je to velice šikovný doplněk do internetového prohlížeče. Díky němu vám pak na stránách munzee přibydou užitečné možnosti nastavení pro tvorbu munzee, velice důležité filtry při prohlížení mapy, statistiky … Tvůrce je německý chlapík s nickem Da-fi.

Předpoklady
Používáte Mozilla Firefox?

Je potřeba před instalací drawQRzee nainstalovat rozšíření ‘Greasemonkey‘. To vám pak umožní použití skriptu v prohlížeči.

Používáte Google Chrome?

Jednoduše nainstalujete drawQRzee z obchodu Chrome Webstore. Poté byste měli na adresovém řádku při procházení munzee.com nalézt modrou munzee ikonu. Knikněte na ni pro ujištění, že drawQRzee je nainstalováno.

Nastavení
Doplněk umožňuje několik nastavení:
dqrz1

Size (velikost):

Nastaví velikost vytvářených munzee v pixelech. Hodnota 120 vytvoří munzee QR-kódy veliskosti 120x120px. Může být maximálně 1000x1000px. Pokud rádi používat malou velikost pro své munzee jen dejte pozor, aby byl QR kód dostatečně čitelný. Některé smartfouny mohou mít při příliš malé velikosti problém.

foreground color (barva popředí):

Zvolte barvu samotného QR kódu. Vstup má 6 cifer RGB hodnoty. Například 0000FF je 100% modrá. There is a color picker linked on the bottom of the Settings window. Copy&Paste your desired color value from this color picker if you want. Nezapomeňte, že QR kód musí být tmavší než pozadí a v dostatečném kontrastu!

background color (barva pozadí):

Zvolte barvu pozadí QR kódu. Vstup má 6 cifer RGB hodnoty. Například 0000FF je 100% modrá. There is a color picker linked on the bottom of the Settings window. Copy&Paste your desired color value from this color picker if you want. Nezapomeňte, že QR kód musí být tmavší než pozadí a v dostatečném kontrastu!

Numbers (čísla):

Zaškrtněte okénko, pokud chcete vytvořit kódy s malými čísly v levém spodním rohu. Číslo vyjadřuje kolikátá je to vaše vytvořená munzee.

cut Borders (oříznutí ohraničení):

Okolo munzee je bílý okraj. Zaškrtněte okénko, pokud chcete tisknout kódy BEZ ohraničení.

Margin for batch print (okraje při dávkovém tisku):

Můžete nastavit okraj okolo kódu když je dávkově tisknete (batch print). Hodnota 5 vytvoří 5px okraj okolo každého kódu. Zkuste to dohromady s nastavením „cut borders“ – hodnota 0 a zatržení okénka „cut borders“ vytvoří kódy bez okrajů.

Text to annotate in lower right corner: (text v pravém spodním rohu)

Chcete řádek s textem pod QR kódem? Zde to nastavíte. Můžete automaticky použít název munzee uvedením %%name. Jestliže chcete mít jiný text pro každou munzee, najdete políčko pro vložení textu po levé straně stránky každé munzee.

Mark own Captures on other players’ deployed list (označí vlastní nalezené na seznamu založených jiného hráče):

Zaškrtněte toto políčko pokud chcete vidět červeně označené vámi nalezené munzee na stránce založených munzee jiného hráče.

Deployed Munzees list align left (seznam založených munzee zarovnán vlevo):

Jestli chcete, seznam vámi založených munzee se zarovná vlevo a ne doprostřed jak je nastaveno.

Homezone radius (poloměr kruhu okolo domácích souřadnic):

Zde můžete zvolit poloměr kruhu pro tabulku „Homezone“ (okolo domácích souřadnic) a pro tlačítko „Munzees around you“ (munzee okolo vás). Hodnota 10 znamená poloměr 10km.

Nearby munzees radius and filters: (poloměr kruhu pro nejbližší munzee a filtry

Zde nastavíte poloměr pro tabulku „Nearby Munzees“. Hodnota 500 znamená poloměr 500m. Můžete zvolit jestli zobrazovat vlastní a nalezené munzee či nikoliv.

Deployed and Captures Map (mapa založených a nalezených):

Můžete zvolit zda zobrazovat nalezené a založené na mapě.

Space for notes (místo pro poznámky):

Toto místo je určené pouze pro vaše poznámky.

Template for munzee notes (šablona pro munzee text):

V tomto okně můžete nastavit šablonu pro texty v munzee. Ty pak jednoduše jedním klikem umístíte do textu vaší munzee při editaci.
Před uzavřením okna se ujistěte, že jste uložili šablonu klikem na SAVE.


Nakreslete nějaké kódy
Nyní můžeme zkusit vytvořit pár kódů a ukázat si, jak na to.

Undeployed list (List nepublikovaných munzee)

KLikněte na „Undeployed“ a potom na „Show QR-codes“. Uvidíte kódy hned vedle názvu munzee. Dole na stránce najdete text se všemi údaji kódů, pokud je chcete použít v jiném programu. Pokud je chcete třídit, zaškrtněte políčko před stiskem „Show QR-codes“. Třídění je celkem pomalé. Zkuste když tak použít dávkový tisk (batchprint) pro natažení hodnot kódů. To funguje rychle a můžete si vybírat kódy k natažení.

Deployed list (seznam založených)

Klikněte na „Deployed“ a potom na „Show QR-codes“. Uvidíte kódy hned vedle názvu munzee. Nahoře je i malá statistika.

Munzee details page (detailní stránka munzee)

Otevřete konkrétní stránku „details page“ jakékoliv munzee a uvidíte QR kód munzee přímo pod souřadnicemi.

save Codes (for later use) (uložení kódů pro pozdější použití)

Pokud chcete uložit kód klikněte na něj a prohlížeč se vás zeptá, jestli ho chcete uložit. Chcete uložit všechny kódy ze seznamu? uložte celou stránku prohlížeče „save page“ – v PC bude vytvořena složka obsahujícíc všechny kódy.

batch print (dávkový tisk)

Pro nepublikované munzee:

Můžete použít drawQRzee dávkový tisk kliknutí na „Batch Print“ na stránce nepublikovaných munzee. Na další stránce pak vyberte kódy. Zatržení skupiny munzee snadné: zaškrtněte první ze skupiny a napište do okénka počet dalších munzee, které chcete zaškrtnout. Stiskněte tlačítko a ony se zaškrtnou. Potom stiskněte „drawQRzee Batchprint“ a ukáže se vám tabulka se všemi vybranými kódy. Teď si je můžete rovnou z prohlížeče vytisknout.

Pro založené munzee:

Pro dávkový tisk založených munzee otevřete tabulku založených munzee (deployed munzee) a přejděte na stránce až dolů kde je tlačítko „prepare batch print“. Po stisknutí uvidíte zaškrtávací okénka před každou munzee. Vyberte zaškrtnutím která chcete, stiskněte „batch print“. DrawQRzee nyní natáhne všechny kódy a ukáže je v novém okně. Pokud se vám okno neobjevilo pravděpodobně používáte blokaci vyskakovacích (pop up) oken.

Natažení hodnot kódů
Můžete použít dávkový tisk nepublikovaných munzee pro natažení hodnot kódů pro použití v jiných programech.

„Domácí“ okolí ‘Homezone’
homezone
Nová záložka nazvaná „Homezone“ je přidána na profilovou stránku. Otevřete ji a uvidíte mapku nenalezených munzee okolo vašeho domova. Poloměr okolí změníte v nastaveních – viz výše.

Nejblížší munzee
Nová tabulka nejblížších munzee je přidaná na každou detailní stránku munzee. Otevřete ji a uvidíte mapku nenalezených munzee této munzee. Poloměr změníte v nastavení – viz výše.

Tlačítko „Munzees around you“ munzee okolo vás
Nové tlačítko „Munzees around you“ je přidáno na profilovou stránku. Stiskněte ho a objeví se nové okno se seznamem nenalezených munzee okolo vás. Poloměr změníte v nastavení – viz výše.

Mapa založených a nalezených munzee
Mapu naleznete na vaší profilové stránce. Nastavení můžete měnit zaškrtávátky dole na mapě.

Najdi munzee potřebující opravu
Záložku munzee potřebujících opravu naleznete na vaší profilové stránce – „Maintenence munzee“. Také vám pro zjednodušení nabídne dávkový tisk.

Použití šablony pro text munzee
Můžete si vytvořit šablonu pro text munzee – viz nastavení výše a jedním kliknutím text pak vkládat během editace munzee.

Vývoj vašeho skóre
Klikněte na záložku „Score Development“ vývoj skóre na profilové stránce. To vás přenese na graf ukazující vaše body.