Posts made in Říjen, 2013

Nové typy munzee – Kvíz a Motel

Od října 2013 přibyly do skupiny více či méně dlouhodobě obvyklých munzee další dva typy – Kvíz munzee a Motel munzee. Tak si je nyní trochu představíme. KVÍZ MUNZEE Tento typ může být aktivován na jakémkoliv z vašich klasických či virtuálních (mohou být jak publikované tak i undeployed) munzee. Tím vytvoříte kvízovou munzee, díky které položíte nálezci otázku a nabídnete mu 4 možné odpovědi, z nichž 1 je správná. Například rok stavby budovy, u které je munzee. Rok samozřejmě musí být zjistitelný na místě. Pokud hráč odpoví...

Více